Wanton Buddy´s (FCI)  
     
   
     
 

Mezinárodní výstava Brno - 10. 2. 2007

 
    Jak to chodí na českých výstavách, když se konečně dočkáme posuzování zahraničním rozhodčím      a vedoucí kruhu nezvládá svoji práci, tápe a hledá v katalogu výstavy, jaké denní tituly se vystavovaným psům mají zadávat ... a máme na českých výstavách oficiálně titul BOS ?  
     
  Jaké bylo únorové Brno 2007 ? Odpověď: ZMATENÉ ! Ale proč ? Průběh posuzování na výstavě vyvolalo řadu polemik a diskusí.  
     
  Co se dělo ve výstavním kruhu v závěru posuzování wheatenů, nad tím zasvěcení vrtěli nechápavě hlavami a neznalí byli přinejmenším zmateni.  
 

Zadávání některých ocenění bylo zmatečné a neodpovídalo propozicím ve výstavním katalogu ani našemu českému výstavnímu řádu. V případě posuzování zahraničním rozhodčím by měl jednoznačně vedoucí kruhu dohlížet a kontrolovat, jestli zadaná ocenění jsou v souladu se zadávanými oceněními Výstavního řádu na výstavách v ČR, neboť v jiných zemích tomu může být jinak.

 
 

Vše probíhalo v zaběhnutých kolejích až na závěr ......

 
 

Rozhodčí vyzval psa ze třídy veteránů a fenu ze třídy veteránů, aby mezi sebou soutěžili o Nejlepšího veterána plemene (BEST VETERAN). Nejdříve připomínkovala majitelka psa u vedoucí kruhu, že v propozicích uvedených v katalogu není tato soutěž uvedena. Po přisouzení titulu Nejlepší veterán psovi se začala rozčilovat majitelka poražené feny. Rozhodčí se ocitl v trapné situaci a vedoucí kruhu jen krčila rameny. Jak jinak nazvat tuto situaci než český Kocourkov. A výsledek - konečný verdikt rozhodčího - titul Nejlepší veterán plemene byl anulován a psovi i feně bylo ponecháno jen ocenění výborný (V1). Jestli se mělo soutěžit o titul Nejlepší veterán plemene, toť otázka ....?

 
 

Posuzování pak pokračovalo o celkového vítěze plemene BOB (BEST OF BREED). Do kruhu postupně nastoupili pes CAJC - vítěz třídy mladých, pes s titulem CACIB ze třídy šampionů - tedy nejlepší pes, pes veterán a fena CAJC - vítěz třídy mladých, fena s titulem CACIB ze třídy šampionů - tedy nejlepší fena a fena veterán.  Do užšího výběru o BOB si rozhodčí vybral mladou fenku Kiss Me Keissy Kní-York, psa CACIB CH.Armando Mario Della Quattrocento a fenu CACIB ICH.Laureen Lil vom Fischerhof.  Na závěr si rozhodčí ponechal v kruhu jen psa CACIB a fenku ze třídy mladých, která ho očividně zaujala a o konečném udělení titulu BOB se rozhodoval jen mezi těmito dvěma psy. Ostatním nastoupeným vystavovatelům s jejich psy poděkoval a ti odešli z kruhu.

 
   Titul BOB - vítěz plemene připadl psovi CACIB - CH.Armando Mario Della Quattrocento a v odpoledních soutěžích se tento pes umístil ve skupině III. na 5. místě - BIG 5 (BEST IN GRUPPE).  
     
  Výsledky z celé výstavy najdete  ZDE  
     
 
 
  POZNÁMKA  
     
 

Podivila jsem se, že v některých zveřejněných zápisech výsledků z výstavy, např. na stránkách KCHT, je uváděn u fenky ze třídy mladých titul BOS (BEST OF OPPOSITE SEX) ? Tento titul nebyl totiž nikde oficiálně uveden (v katalogu výstavy, ani na výsledkové tabuli, ve výsledkové listině u zapisovatelky v kruhu, ani ostatní vystavovatelé neví nic o tom, že by byl udělen tento "titul" ?!).

 
 

Rozhodčí se rozhodoval při zadávání titulu BOB mezi psem CACIB a fenkou ze třídy mladých. Titul BOB udělil psovi. V žádném případě to ovšem neznamená, že by se tímto automaticky stávala tato fenka nejlepší fenou a přiřadil se jí titul BOS (Na základě čeho ?) Na národních a mezinárodních výstavách pořádaných v ČR se žádný titul BOS nezadává ! Český výstavní řád tento titul vůbec neuvádí. Psi a feny - vítězové tříd s uděleným CAC soutěží o nejlepší fenu - psa, tedy o titul CACIB. Mladý pes - fena mohou při svých mimořádných exteriérových kvalitách získat i titul Vítěze plemene - BOB.        

 
 

Mladý pes - fena vítězové třídy mladých s uděleným titulem CAJC mohou mezi sebou soutěžit o titul Nejlepší mladý plemene.

 
     
  A co vlastně označuje titul BOS ?  
  BOS = BEST OF OPPOSITE SEX  
     
 

Tento titul se zadává nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je vítěz BOB a zjednodušeně se dá říct, že je to reservní BOB. Jedná se o titul běžně zadávaný např. na výstavách v Kanadě nebo USA (v těchto zemích je ovšem zcela odlišný výstavní řád a systém výstav) a v některých evropských zemích. Výjimkou mohou být speciální nebo klubové výstavy (nejedná se však o výstavy pořádané Klubem chovatelů teriérů ČR) pak je v propozicích a katalogu výstavy přesně uvedeno, za jakých podmínek může být tento titul zadán.

 
     
 

Na výstavách v ČR, jestliže titul BOB byl zadán psovi CACIB, pak je nejlepší jedinec opačného pohlaví fena CACIB. (V zahraničí je běžné, že u titulu CACIB je uvedeno ještě BEST DOG pro psa a BEST BITCH pro fenu.) U národních výstav je  nejlepší pes - fena jedinec s titulem Národní vítěz, u klubových výstav - Klubový vítěz a u speciálních výstav - Speciální vítěz.

 
 

Na výstavách v ČR mohou být ještě zadány tituly Nejlepší dorost plemene, Nejlepší mladý plemene (BEST JUNIOR), Nejlepší veterán plemene (BEST VETERÁN).

 
  Zadávanými denními tituly se v ČR mohou lišit speciální a klubové výstavy, kde se např. otevírá třída štěňat a zadává se titul Nejlepší štěně plemene (BEST PUPPY) aj.  
  Přehled zadávaných denních titulů a čekatelství by měl být vždy řádně uveden v propozicích a katalogu dané výstavy, za což zodpovídá výstavní výbor ! Evropské země mají v podstatě stejný nebo podobný systém zadávání titulů  a čekatelství šampionátů jako v ČR.  
     
  Oficiální platné zadané tituly a čekatelství šampionátů jsou zapsány do výstavního posudku, který obdrží každý vystavovatel po posouzení psa přímo ve výstavním kruhu. Majitel psa si může nechat zapsat získané ocenění do přílohy průkazu původu.  
     
 

DODATEK NA ZÁVĚR: Pravděpodobně i na základě oprávněných připomínek dalších majitelů wheatenů byl opraven zápis ocenění u fenky ze třídy mladých a vyškrtnut titul "BOS" ve výsledcích z únorové mezinárodní výstavy v Brně na stránkách Klubu chovatelů teriérů (KCHT).

 
     
     
   
     
  Komentář k únorové mezinárodní výstavě psů v Brně vznikl na popud dotazů chovatelů, majitelů a přátel wheatenů na jejich otázky: "Cože se to vlastně dělo v Brně ??"  
     
 
 
     
  Váš dotaz: Jak má vypadat správný výstavní postoj u wheatena ?  
     
  Správné předvedení wheatena v postoji  
  základ pro posouzení exteriéru psa, tzv. statické posuzování  
     
  Z našeho archivu jsme vybrali dvě fotografie pro demonstraci, jak má výstavní postoj správně vypadat (Na ilustračních fotografiích je fenka ICH & CH.USA Choroschie Drusja´s Venus).  
     
  Všimněte si základních kritérií podle ilustračních fotografií:  
 

Wheaten musí mít rovný hřbet se správnou horní "TOP" linií bez spádovité zádi, správně nasazeným prutem a korektním úhlením zadních končetin, hlezna (paty) nevybočená. Přední (hrudní) končetiny nemají být přeúhleny a wheaten nesmí vypadat jakoby přepadával dopředu.

 
     
 
 

   

 
 
 
 

Předvedení fenky chovatelkou na Světové výstavě v Amsterdamu, Nizozemí 2002.

Předvedení fenky profesionálním handlerem Tracy Szaras-Deloria na výstavě v Greenville, USA 2005.

 
 
     
     
  Fotoarchiv © Wanton Buddy´s  
     
     
  HOME    NOVINKY 2007  
 
 
     
  Pavlína Bradáčová